itemshop
Speed Up Package
   
รายละเอียด :

เพิ่มความเร็ว 1.1
เพิ่มโอกาสได้รับเหรียญกล้าหาญ 4% เมื่อกำจัดศัตรูได้
ลดความเสียหาย 4 - 9% เมื่อถูกยิง Head Shot นอกระยะ 30 ม.

- Speed Up Package ประกอบด้วยไอเทมที่เพิ่มความเร็วต่างๆ แบบ 30 วัน อาทิ ลายพรางหน้า, ซองปืนพก, รองเท้าบู้ทแบบพิเศษ, ลายสักแขนแบบพิเศษ และ ถุงมือสำหรับออกรบ (Speed Up Package ไม่มี
โบนัส SP เพิ่มเมื่อใช้งาน)

ประกอบด้วย:   ลายพรางหน้า ซองปืนพก รองเท้าบูทแบบพิเศษ ลายสักแขนแบบพิเศษ ถุงมือสำหรับออกรบ
ตัวละครที่ใช้ :
ระยะเวลา/ราคา :
30วัน  50000
5ไม่หมดอายุ   450000 DE
   
 
   
  Special EXP Package
   
รายละเอียด :

เพิ่มโอกาสได้เหรียญกล้าหาญเพิ่มขึ้น 12 – 14% เมื่อกำจัดศัตรูได้ ลดค่าความเสียหาย 10 – 15% เมื่อถูกยิง Headshot นอกระยะ 30 ม. พิเศษซองใส่มีด ที่ไม่มีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์

Special EXP Package ประกอบด้วยไอเทม EXP และ ไอเทมพิเศษอย่างซองใส่มีด ที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไปนอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มโอกาสได้รับเหรียญกล้าหาญ และ ลดค่าความเสียหายจากการถูกยิง Headshot อีกด้วย ไอเทมที่จะได้รับประกอบด้วย ซองใส่มีด , ลายสักแบบพิเศษ และ Battle Helmet

ประกอบด้วย:   Tattoo ชนิดพิเศษ Battle Helmet ซองมีดพก
ตัวละครที่ใช้ :
ระยะเวลา/ราคา :
30วัน  50000 DE
ไม่หมดอายุ  450000 DE
   
 
   
  Change Color Clan Name
   
รายละเอียด : ไอเทมชนิดนี้เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสีของ Clan Name
ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บแคลน
ระยะเวลา/ราคา :
15วัน  10000 DE
30 วัน  50000 DE
ไม่หมดอายุ  450000 DE
   
 
   
  Clan Mark Sticker
   
รายละเอียด :

ใช้สำหรับติดตั้งสัญลักษณ์แคลน และเพื่อแสดงสัญลักษณ์แคลนแบบ Official เมื่อใช้แล้วจะปรากฎสัญลักษณ์แคลนของตนเองตามที่ต่างๆ เช่น
- Waiting Room
- ในเกมเมื่อกดปุ่ม Tab
- จุดเกิดในเกม

ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องเข้าไปซื้อในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
30 วัน  50000 SP
ไม่หมดอายุ  1290000 SP
   
 
   
  Change Clan Mark
รายละเอียด : ไอเทมสำหรับเปลี่ยนสัญลักษณ์แคลน เมื่อมีสัญลักษณ์แคลนใหม่ เป็นไอเทมใช้แบบครั้งเดียว
ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บแคลน
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ 1090000 DE
 
   
  Change Clan Name

 
รายละเอียด : ไอเทมสำหรับเปลี่ยนชื่อแคลน เป็นไอเทมแบบใช้ครั้งเดียว
ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้สามารถซื้อได้ที่หน้าเว็บแคลน
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ  1090000 DE
 
   
  Big Boom Set
   
รายละเอียด : ถ้า Big Boom ระเบิด จะได้รับเงิน SP และสเปเชียลฟอร์ส ไอเทม เวลา 1 วัน ไอเทมที่ได้รับจะทำการสุ่มเพียง 1 ชิ้นจากไอเทมต่อไปนี้ EXP_x2,Double Up,พรางยศ,เฮดช็อต EXP + 5%,Color code name,Cross Hair,เพิ่ม type อาวุธ,VIP Room Big Boom 1 ลูกมีสิทธิจะได้รับ SP สูงสุดถึง 1 แสน 5 หมื่น SP - ต่ำสุด 500 SP พิเศษสุด ๆ ซื้อ 5 ลูกในคาเพียง 4 ลูกเท่านั้น !!!
ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ 300000DE
 
   
  Super Boom Set
   
รายละเอียด : ถ้า Super Boom ระเบิด จะได้รับเงิน SP และสเปเชียลฟอร์ส ไอเทม เวลา 1 วัน ไอเทมที่ได้รับจะทำการสุ่มเพียง 1 ชิ้นจากไอเทมต่อไปนี้ EXP_x2,Double Up,พรางยศ,เฮดช็อต EXP + 5%,Color code name,Cross Hair,เพิ่ม type อาวุธ,VIP Room Super Boom 1 ลูกมีสิทธิจะได้รับ SP สูงสุดถึง 1 ล้าน SP - ต่ำสุด 1000 SP พิเศษสุด ๆ ซื้อ 5 ลูกในคาเพียง 4 ลูกเท่านั้น !!!
ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ  560000 DE
 
   
  Special Package
   
รายละเอียด : ไอเทมนี้เป็น package พิเศษที่รวบรวมไอเทมทั้งหมด 6 ชิ้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งไอเทมใน Package ประกอบไปด้วย EXP x2 / Double Up / เปลี่ยนอาวุธเร็ว / เฮดช็อต Special EXP + 5% / เก็บอาวุธ / VIP Room โดยมีราคารวมกันทั้งหมด 42,800 DE แต่เราไม่ขายเราขายในราคาเพียงแค่ 24,500 DE เท่านั้น
ตัวละครที่ใช้ :
ระยะเวลา/ราคา :
100วัน  2450000 DE
 
   
  ADD Weapon Types เพิ่ม type อาวุธ
   
รายละเอียด :

เพิ่ม type ของอาวุธขึ้นมา 2 type ได้แก่ Type C,D รวมกับของเดิมทั้งหมดเป็น 4 type ได้แก่ A, B, C, D มีผลทันทีหลังจากซื้อไอเทมนี้

ตัวละครที่ใช้ :
ระยะเวลา/ราคา :
07 วัน 90000 DE
30 วัน 2500000 DE
ไม่หมดอายุ  52000000 DE
 
   
  Big Boom
   
รายละเอียด :

ถ้า Big Boom ระเบิด จะได้รับเงิน SP และสเปเชียลฟอร์ส ไอเทม เวลา 1 วัน ไอเทมที่ได้รับจะทำการสุ่มเพียง 1 ชิ้นจากไอเทมต่อไปนี้ EXP_x2,Double Up,พรางยศ,เฮดช็อต EXP + 5%,Color code name,Cross Hair,เพิ่ม type อาวุธ,VIP Room Big Boom 1 ลูกมีสิทธิจะได้รับ SP สูงสุดถึง 1 แสน 5 หมื่น SP - ต่ำสุด 500 SP

ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ  75000 DE
 
   
  Super Boom
   
รายละเอียด :

ถ้า Super Boom ระเบิด จะได้รับเงิน SP และสเปเชียลฟอร์ส ไอเทม เวลา 1 วัน ไอเทมที่ได้รับจะทำการสุ่มเพียง 1 ชิ้นจากไอเทมต่อไปนี้ EXP_x2,Double Up,พรางยศ,เฮดช็อต EXP + 5%,Color code name,Cross Hair,เพิ่ม type อาวุธ,VIP Room Super Boom 1 ลูกมีสิทธิจะได้รับ SP สูงสุดถึง 1 ล้าน SP - ต่ำสุด 1000 SP

ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ  1400000 DE
 
   
  RESET VICTORY RATES รีเซต อัตราชนะ/สถิติการรบ
รายละเอียด :

ไอเทมชนิดนี้ช่วยในการรีเซตอัตราชนะ/สถิติการรบ ของผู้เล่น (ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ Exp, ยศ)

ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ 4900000 DE
 
   
  RESET DESERTION TEAM KILL RATES ลบอัตราการหนีรบ/การฆ่าทีม
รายละเอียด :

ไอเทมชนิดนี้ช่วยในการรีเซตอัตราชนะ/สถิติการรบ ของผู้เล่น (ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ Exp, ยศ)

ตัวละครที่ใช้ :
  Item นี้ต้องไปกดใช้ที่ Inventory ในเกม
ระยะเวลา/ราคา :
ไม่หมดอายุ 490000 DE
 
   
  FAKE NAME ชื่อปลอม
รายละเอียด :

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อปลอมแทนชื่อของคุณได้ 1 ครั้ง และชื่อที่เปลี่ยนจะมีผลเพียงระยะเวลาตามอายุการใช้งานของไอเท็มเท่านั้น และการเปลี่ยนชื่อปลอมนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ยศ, EXP และสถิติการรบ

ตัวละครที่ใช้ :
ระยะเวลา/ราคา :
100 วัน 700000 DE
ไม่หมดอายุ 3900000 DE
[SeRVer] Colo และเช่าเครื่องserver 24 Hr
 
[SeRVer] Colo 24 Hr Ro
เริ่มต้น 1500 บ. เดือนต่อไป 1000 บ.
Advertisement
 
SF-CoLo 24hr
 
-SF-CoLo 24hr บริการเช่าBoT SF
-ราคา 300 บาทต่อเดือน
———————————————
Cabal Online
โปรเร่งเวลสกิวให้มานเร็วขึ้น
โปรมิส
Bot Cabal
Pro `Special Force
 
มองทะลุ [ใช้งานได้]
ล๊อกเป้า [ใช้งานได้]
ระเบิดแรง [ใช้งานได้]
โปรวิ่ง [ใช้งานได้]
เลือด300ร้อย [ใช้งานได้]
โปรบัค [ใช้งานได้]
โปรหายตัว [ใช้งานได้]
โปร ปั้ม Sp-De ตัวใหม่คับ [ใช้งานได้]
Pro Ghost Online
 
Pro EXP 80+% [ใช้งานได้]
Pro Drops Item 92% [ใช้งานได้]
Pro Bot Auto Attack To Hp up [ใช้งานได้]
Pro Pump [ใช้งานได้]
Pro HP *300 [ใช้งานได้]
Pro ลากมอนเตอร์[ใช้งานได้]
Pro ปั้มเงินM [ใช้งานได้]
Pro Audition
 
Pro เพอเฟรค
Pro ปั้ม Den
Pro Auto Dance
Pro Win NPC
Pro Dan NPC * 30%
Bot Audition
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
[move][glow=red,2,300]2123121[/glow][/move]